Beste pool liefhebber, 

Hierbij nodigen we jou graag uit voor de Ledenvergadering najaar 2020 KNBB sectie Pool.  
 
Tijdens deze Ledenvergadering kijken we terug naar de pool gebeurtenissen van het afgelopen half jaar en kijken we ook vooruit. Ook geven we inzicht in de begroting van 2021. 

Vanwege maatregelen inzake Corona is deze vergadering alleen digitaal toegankelijk voor alle leden van de Sectie Pool. 

De Ledenvergadering sectie Pool vindt plaats op zaterdag 28 november 2020. De start is om 11.00 uur en het streven is om 12.30 uur af te ronden. 

Als je digitaal aanwezig wilt zijn bij deze Ledenvergadering, meld je dan aan. Stuur hiervoor een e-mail naar de secretaris van de KNBB sectie Pool (m.saib@knbb.nl) met als onderwerp "Digitaal aanwezig op de Ledenvergadering". 

De conceptagenda van de Ledenvergadering en de concept notulen van de ledenvergadering voorjaar 2020 zijn als bijlagen te vinden onder de uitnodiging voor deze ledenvergadering op de Helpdesk: 
http://helpdeskpool.knbb.nl/support/solutions/articles/1000295345-ledenvergadering-najaar-2020 

Wil je iets inbrengen tijdens de vergadering? Stuur een email naar m.saib@knbb.nl vóór 25 november 2020. Tijdens de vergadering kunnen geen agendapunten worden toegevoegd.

De definitieve agenda inclusief de stukken zullen uiterlijk een week voor de vergadering naar de genodigden toe worden gestuurd. Ook ontvang je een toelichting hoe je digitaal aanwezig kunt zijn.

Als je verdere vragen/opmerkingen hebt, stuur dan een e-mail naar m.saib@knbb.nl

Namens het gehele bestuur van de KNBB sectie Pool, 


Mervin Saib 
Secretaris KNBB sectie Pool