Zie de bijlagen voor het reglement van de Landelijke Teamcompetitie. Het promotie-degradatie reglement volgt later. Alle input hierop is welkom. Maak hiervoor een melding aan via deze Helpdesk.