Op het inschrijfformulier dienen de spelers inclusief de reservespelers in volgorde van afdelingen in de teamsamenstelling te worden opgenomen. Binnen elke afdeling is de volgorde van de spelers vrij. Tijdens de gehele competitie dient deze opgegeven volgorde te worden aangehouden.