Zie de bijlage voor het reglement van de Regionale Teamcompetitie. Dit betreft een concept versie die is opgesteld door de (nieuwe) Regiocommissie. Alle input hierop is welkom. Maak hiervoor een melding aan via deze Helpdesk.